Plastový kanystr 20 l PHM UN

Plastový kanystr 20 l PHM UN
skladem
Naše cena:259 Kč
Cena bez DPH:214 Kč
Dostupnost: skladem
Kód produktu:P163471
Počet:

Plastový kanystr 20 l na PHM.

Plastový kanystr 20 l s otočným uzávěrem a speciální výpustnou trubicí určený pro transport a skladování tekutin. Materiál odolný proti UV záření, povětrnostním či mechanickému poškození. Nádoby konstruovány pro přepravu a skladování pohonných hmot. Certifikát UN dle předpisů ADR. Silné provedení zajišťuje dlouhou životnost. Vyrobeno z PE.

Součástí nalévací trubka. Barva kanystru se může měnit a výběr barvy nemůžeme ovlivnit (může být černá, modrá, červená či jiná barva). Nicméně kanystry stále splňují normy a jsou určené pro PHM.

*Prohlášení o shodě:
Písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody. Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a příslušná nařízení vlády.

*UN značení pro přepravu nebezpečných látek dle ADR, RID, IMDG-Code:
Takto označený výrobek je certifikován a vyhovuje mezinárodním předpisům pro balení a přepravu nebezpečného materiálu. UN značení specifikuje typ obalu, v němž jsou nebezpečné látky přepravovány, jeho charakteristiku a možnosti využití.

  • ADR (Accord Dangereuses Route): Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, uzavřena dne 30. září 1957 v Ženevě, v platném znění.
  • RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí.
  • IMDG-Code (International Maritime Dangerous Goods Code): Předpisy pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí.
  • Y: Označení obalu pro převoz látek obalových skupin II a III (středně a málo nebezpečné látky).
ParametrPopis
Rozměry (dך×v) 35 x 20 x 39 cm
Objem 20 l
Materiál PE (polyetylen)